Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac informácií

Ochrana osobných údajov

Podmienky servera aaaauto.sk

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 mesiacov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6024/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom vloženia týchto osobných údajov do evidencie zákazníkov k ponúkaniu obchodu, služieb alebo zákazníckych výhod. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom.

Rezervácia vozidla pomocou tejto internetovej aplikácie nie je záväzná, pokiaľ nedôjde k zaplateniu rezervačného poplatku alebo zálohy na kúpnu cenu vozidla zákazníkom.

Ochrana osobných údajov

Podmienky prevádzkovateľa pri spracovávaní osobných údajov a ochrana osobných údajov

Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., ako prevádzkovateľ www.aaaauto.sk vám týmto oznamuje a súčasne sa zaväzuje k nižšie uvedenému.

Vážime si vašu dôveru a rešpektujeme vaše súkromie. Chceme vám ponúknuť profesionálne a hodnotné služby, a preto potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím najmä dôsledným dodržiavaním zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6024/B vystupuje pri spracovaní osobných údajov ako ich prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Tieto podmienky sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov nasledujúceho okruhu dotknutých osôb:

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako záujemca o kúpu či predaj vozidla alebo jeho ocenenie, prípadne ako záujemca o zamestnanie, ako fyzická osoba pri svojej registrácii uvádzate nasledujúce údaje:

Uchádzači o zamestnanie súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v zaslanom životopise, a to za účelom ich vloženia do databázy prevádzkovateľa ako potenciálneho zamestnanca a na zasielanie ďalších vhodných pracovných ponúk pre uchádzača.

Účel uchovávania a spracovávania osobných údajov

Vaše údaje spracovávame za účelom identifikácie a nadviazanie ďalšej komunikácie, ich vloženia do databázy prevádzkovateľa s cieľom možnej ponuky obchodu a služieb či pre marketingové účely na zasielanie marketingových ponúk a obchodných ponúk v súlade so zákonom s ust. §62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách jeho partnerských spoločností, a to najmä nie však výlučne subjektov s prevádzkovateľom personálne či majetkovo prepojených alebo inak spriaznených (1 1 Najlepšia autopôžička s.r.o., IČO 46 293 957; Mototechna Group k.s., IČO 26 194 716...).

Doba trvania súhlasu, odvolanie súhlasu, právo prístupu

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú až do jeho odvolania. V prípade, ak sa kedykoľvek rozhodnete a budete chcieť svoj súhlas odvolať, stačí keď nám napíšete svoje písomné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojím osobným údajom spracovávanými prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný vám na vašu žiadosť kedykoľvek oznámiť informácie o vašich spracovávaných osobných údajoch. Ako dotknutá osoba máte i ďalšie práva v rozsahu stanovenom v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Zhrnutie

Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. si váži vašu dôveru a chráni vaše súkromné údaje pred zneužitím. Vaše údaje sú uchovávané v bezpečnej databáze. Tieto informácie zhromažďujeme pre vlastné účely, aby sme skvalitnili svoje služby a mohli vám ponúknuť čo možno najlepší servis. Neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou partnerských spoločností prevádzkovateľa a spoločností, ktoré sú s prevádzkovateľom majetkovo či personálne prepojené.

Váš súhlas

Použitím formulárov na internetovej www.aaaauto.sk dobrovoľne udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním vašich osobných údajov a súhlasíte so spracovávaním¨, zhromažďovaním a používaním vašich poskytnutých osobných údajov ako aj zasielaním obchodných a reklamných ponúk, pričom pravidlá spracovania, účel spracovania týchto údajov ako aj ich rozsah údajov sú popísané v tomto dokumente. Ak v budúcnosti dôjde k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

Chcem kúpiť
Čakajte prosím

Váš unikátny kód pre zľavu

bude zobrazený len raz

Platnosť kódu vyprší za

10:00

Povedzte váš kód operátorovi na linke

268 268 301

alebo kliknite na tlačítko

Získať zľavu

*zľavu je možné využiť len pri kúpe auta na splátky

Platnosť kódu vyprší za

10:00

Gratulujeme!

Práve ste získali zľavu

Práve ste získali zľavu

Čo nevidieť sa vám ozveme a dohodneme si detaily skúšobnej jazdy.

Beriem na vedomie

*zľavu je možné využiť len pri kúpe auta na splátky